Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΑΡΑΓΕΙ VS ΠΑΡΑΓΑΓΕΙ

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση ως προς την ορθή χρήση ορισμένων τύπων των ρημάτων ανάγω, εξάγω, παράγω, απάγω κλπ. Πχ υπάρχουν άνθρωποι, ναί, ακόμη και "παροικούντες την Ιερουσαλήμ", που δέν μπορούν να διακρίνουν σε τί διαφέρει η έκφραση "να παράγει" απο την έκφραση "να παραγάγει" ή που λένε οτι πχ. "ο κακοποιός ....απαγάγει το παιδί" αντί βέβαια του "... απάγει το παιδί".
Χρησιμοποιούν δηλαδή την έκφραση "να παράγει" όταν γραμματικά απαιτείται να πούν "να παραγάγει". Για τον στιγμιαίο μέλλοντα χρόνο του παράγω αντί να πούν «θα παραγάγω» καταφεύγουν, για....σιγουριά... στο άκομψο «θα παράξω», ενώ κανείς τους δεν θα τολμούσε (και σωστα!) να πεί «θα ..απάξω», «θα εξάξω» ή «θα ανάξω»! Το ίδιο γραμματικό λάθος δέν το κάνουν, για καλή μας τύχη, προκειμένου για άλλα ρήματα πχ. χρησιμοποιούν σωστά, στην περίπτωση του ρήματος "δίνω" (όπως και στα περισσότερα άλλα ρήματα), τις εκφράσεις "να δίνει" και "να δώσει" αφού βεβαίως η πρώτη αφορά μιά δραστηριότητα συνεχιζόμενη (χρόνος διαρκείας) ενώ η δεύτερη αφορά μιά δραστηριότητα που λαμβάνει χώραν σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (στιγμιαίος χρόνος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου